Thế giới quanh ta

BẠN CÓ KHÁCH HÀNG HÂM MỘ BẠN CHƯA?

Hồi xưa mới bắt đầu kinh doanh mình cũng không biết điều này đâu, để có khách hàng mình thường làm website seo bài, chạy quảng cáo facebook, google,.. lúc đó cũng có khách, nhưng thường khách hàng không mua ngay mà hỏi mình rằng hàng bên em xuất xứ …

Đọc tiếp>>